Zoznam evidovaných predajcov

Meno Priezvisko / Názov spoločnostiDruh tovaru a službyPredajné miestoEl.Par.PlatbaZmluvaID
Lucián Francvarené víno, punč, alko, nealko, medovinaN72120021418
Spolu: 1