Kontakt

Mestský úrad Nováky
Námestie SNP 349/10
972 71 Nováky

jarmok@novaky.sk

421 940 636 402 - k dispozícií v pracovných dňoch od 08:30 do 15:30