Organizačné pokyny 2023

Pokyny pre obchodné organizácie a súkromných podnikateľov

Mesto Nováky Vám ponúka možnosť zhodnotenia svojich výrobkov, tovaru a služieb na podujatí „Novácky jarmok 2023“, ktorý sa bude konať za týchto záväzných organizačných podmienok. V prípade záujmu Vás žiadame o ich dodržanie, čím by ste prispeli k bezproblémovému priebehu podujatia, ako aj k spokojnosti občanov i návštevníkov mesta.

Dátum a hodina:

17.11.2023 od 09:00 do 22:00 hod. (piatok)

18.11.2023 od 09:00 do 22:00 hod. (sobota)

Miesto:

Námestie SNP, Rastislavova, Bernolákova

Zakúpenie predajného miesta a pridelenie predajného čísla:

Rezervácia e-mailom na: jarmok@novaky.sk, prípadne poštou na adresu Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky. (Čísla predajných miest sú k nahliadnutiu na https://jarmok.novaky.online/mapa/). Po prijatí Vašej záväznej prihlášky Vám bude pridelené predajné miesto a následne Vám bude odoslaná nájomná zmluva. Zmluva bude obsahovať číslo účtu, variabilný symbol, dátum splatnosti a sumu ktorú treba uhradiť. Zmluva Vám bude zaslaná elektronicky. Zmluvu je potrebné podpísať a obratom poslať na vyššie uvedenú adresu Mestského úradu. Či bola Vaša platba prijatá si môžete overiť na webovej adrese https://jarmok.novaky.online/zoznam-evidovanych-predajcov/.

Záväzná prihláška musí obsahovať:

Formulár prihlášky na stiahnutie.

Predajné miesta:

Predajné miesta: 3 x 2 m + parkovanie automobilu pri stánku na miestach, ktoré to umožňujú.

Poplatky:

Poplatok je za celé obdobie konania podujatia od 17.11.2023 do 18.11.2023.

Ďalšie pokyny:

Upozornenie:

Predajné miesta nájdete na stránke: jarmok.novaky.online, alebo osobne v Dome kultúry mesta Nováky. Predajne miesta označené zelenou farbou sú už rezervované, šedé sú stále k dispozícií.