Zoznam evidovaných predajcov

Meno Priezvisko / Názov spoločnostiDruh tovaru a službyPredajné miestoEl.Par.PlatbaZmluvaID
Marcela Piskorováhračky189, 190, 191P2120021387
Spolu: 1