Zoznam evidovaných predajcov

Meno Priezvisko / Názov spoločnostiDruh tovaru a službyPredajné miestoEl.Par.PlatbaZmluvaID
Peter Kudrytextil, odevy162, 163P2120021347
Spolu: 1