Zoznam evidovaných predajcov

Meno Priezvisko / Názov spoločnostiDruh tovaru a službyPredajné miestoEl.Par.PlatbaZmluvaID
Procházka Pavelsyry, korenie, cesnak, fazuľa, víno21, 222120021345
Spolu: 1