Zoznam evidovaných predajcov

Meno Priezvisko / Názov spoločnostiDruh tovaru a službyPredajné miestoEl.Par.PlatbaZmluvaID
Ján Bobkodetský a dámsky textil35, 36P2120021336
Spolu: 1